Udostępnij fakty medyczne

Pacjent korzystający z systemu ma możliwość udostępniania części lub całej swojej dokumentacji medycznej lekarzowi lub danej placówce biorącej udział w projekcie (partnerom portalu medipoint.pl), co znacznie usprawnia proces diagnostyki i leczenia.

Za pomocą tej funkcjonalności możesz dać dostęp do wybranych lub wszystkich wyników badań (laboratoryjnych, obrazowych), recept, zaleceń lekarskich, skierować, historii choroby i innych dokumentów:

  • konkretnemu lekarzowi,

  • wszystkim specjalistom w danej dziedzinie,

  • wszystkim lekarzom zatrudnionym w danej placówce.

Dzięki temu przed i podczas wizyty lekarz ma wgląd w istotne z perspektywy konsultacji dane, może zapoznać się z historią leczenia i obserwować w dłuższej perspektywie wyniki badań swojego Pacjenta.