Sprawdź wyniki badań

Platforma Medipoint.pl umożliwia Pacjentom gromadzenie, przechowywanie i zarządzanie ich dokumentacją medyczną generowaną w trakcie diagnostyki i leczenia w placówkach biorących udział w projekcie (partnerów portalu medipoint.pl).

Po zalogowaniu do portalu oraz połączeniu konta Pacjenta z jego kartoteką/kartotekami medycznymi, może on przeglądać dotychczasowe:

  • wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych,

  • zalecenia lekarskie,

  • zrealizowane wizyty,

  • wystawione recepty,

  • inne tzw. fakty medyczne (np. diagnozy, skierowania do poradni).

Dzięki opcji przypisywania kartotek kilku osób do jednego konta, rodzice mogą mieć np. wgląd w dokumentację swoich dzieci.

Zdalny dostęp do zgromadzonej w jednym miejscu dokumentacji z różnych placówek medycznych, pozwala Pacjentowi na szybkie uzyskanie istotnych informacji.