Informacja od Administratora danych osobowych

Działając jako administrator Pani / Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z informacją niezbędną w przypadku zbierania danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO oraz krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.


Administrator danych osobowych

Inspektor ochrony danych

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania danych osobowych

Odbiorcy danych osobowych

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Przechowywanie danych osobowych

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Profilowanie